Wymagane Dokumenty

Złożenie wniosku jest nie zobowiązujące i bezpłatne. Możesz sprawdzić czy finansowanie danego pojazdu jest dla Ciebie dostępne bez konieczności finalizowania umowy.

By złożyć wniosek wystarczy przesłać drogą mail poniższe dokumenty wraz z opisem pojazdu


Wymagane dokumenty i informacje do złożenia wniosku o finansowanie zakupu pojazdu

Procedura Uproszczona

 

1

 

Rodzaj Działalności Gospodarczej Wymagane Dokumenty
Jednoosobowa działalność gospodarcza Nr Regon lub NIP
Spółki Cywilne Nr regon wszystkich wspólników, umowa spółki, Nip
Pozostałe formy Spółek KRS, regon, nip

2 Dowód osobisty właściciela / reprezentanta, dowód osobisty współmałżónka lub akt rozdzielności majątkowej.
3 Dane pojazdu będącego przedmiotem wniosku: marka, model, rok produkcji, cena netto.

 


Zainteresowanych Leasingiem bez BIK, KRD zapraszamy do sekcji
Leasing Bez BIK – finansowanie to wymaga odmiennych od podanych powyżej dokumentów

Zapraszam do złożenia wniosku  – dane pojazdu mogą być hipotetyczne. Po otrzymaniu decyzji pozytywnej będą mogli Państwo zaangażować się w szukanie pojazdu.

Udzielona decyzja przez Bank na finansowanie pojazdu jest ważna miesiąc z możliwością jej przedłużenia