Kredyt

 • Pojazd jest własnością Kredytobiorcy – Bank jest jedynie współwłaścicielem w 49%, skutkiem tego jest brak możliwości odsprzedaży pojazdu bez zgody Banku.
 • Pojazd przechodzi na wyłączną własność Kredytobiorcy po spłaceniu kredytu.
 • Klient samodzielnie wybiera ubezpeczyciela pojazdu OC/AC
 • Istnieje możliwość kredytowania składki ubezpieczeniowej OC/AC
 • Kredytobiorca ma możliwość jednorazowego odliczenia podatku VAT
 • Pojazd jest amortyzowany jako środek trwały
 • Odliczeniu od podatku podlegają odsetki od kredytu oraz wszelkie koszta związane z eksploatacja pojazdu
 • Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty lub nadpłaty kredytu w dowolnym czasie
 • Możliwość finansowania zakupu procedurą uproszczoną, bez dokumentowania osiąganego zysku i zaświadczeń z ZUS i US
 • Kredyt Refinansowanie to kredyt na pojazd, który jest już w naszym posiadaniu, daje nam to możliwość odzyskania wcześniej wydanych pieniędzy na zakup pojazdu, zabezpieczeniem kredytu będzie posiadany już przez klienta pojazd.
 •  Kredyt Refinansowanie to także możliwość zakupu pojazdu z tzw. niską fakturą. Niska Faktura oznacza, że dokument zakupu (fvat) opiewa na niższą kwotę niż rzeczywiście jest realizowana transakcja
 • Brak możliwości realizowania Kredytu z pominięciem sprawdzenia baz BIK i KRD